banner
Vykrúcačka Dievocká rozlúčka

ČEPČENIE - NEW LOOK

Wedding bonnet ceremony

  • Wedding bonet ceremony was one of the improtant parts of wedding day, which was performed at midnight.

  • It is ceremony, in which single woman is welcomed by married women.

  • In this ceremony, the “vienok“ (headband with flowers) is taken down from women head and it is replaced by “cepiec“ (head cover of married woman).

  • The ceremony is represented by wedding songs performed by our musicians and dancers.

  • The change – new look – symbolizes the traditional costume, which we will provide for you according to your choise from our selection.

  • The wedding bonet ceremony is one of the most popular traditions nowadays, which we offer in the most original way for enhanced wedding day experience.

If you are interested in more history and culture about the wedding bonet cremony, I can recomed you to take a look at this literature:

• Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I.- Veda /vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied z roku 1995/ ISBN 80-224-0234-6
• Pramene k tradičnej duchovenej kultúre Slovenska – Milan Leščák /PPA Bratislava v roku 2005/ ISBN 80-88926-30-0
• Slovenská svadba. In: Slovenské svadby. Ed. M. Leščák, K. Jakubíková Bratislava 1996, s. 8-17

Mgr. Mária Straková, mobil: +421 907 754 555, mail: maria@cepcenie.sk


Copyright 2013  Čepčenie.sk | All rights reserved.